Grön bunkring i Göteborgs hamn
Login

KURSINFORMATION

Denna kurs är för alla bunkerfartyg som opererar inom Göteborgs hamn.

För att kunna gå denna e-learning kurs på Internet krävs en kurskod som man får av sin arbetsgivare alternativt sin uppdragsgivare.

GRÖN BUNKRING INFORMATION www.goteborgshamn.se
        
Hur gör man ?
1 Är du ny användare måste du först registrera dig. Klicka på den gröna knappen ”Registrera” och mata in dina uppgifter. Vid registrering accepteras registervård enligt GDPR EU 2016-679.

2 Logga in genom att skriva:
- Ditt förnamn
- Ditt födelsedatum (ÅÅMMDD)
- Kurskod

Klicka på ”Starta kurs” .
3 Starta utbildningen genom att klicka på ett kapitel. Se filmen och svara på frågorna. När alla de 10 delarna är klara är du godkänd och finns registrerad i Göteborg Hamns databas. LYCKA TILL!

E-mail: info@maflobe.se
Web site: www.maflobe.se
INFORMATION


INFORMATION
Brödtext är den löpande texten i en trycksak, tidningsartikel, eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter.

Read about the rules..
Förnamn Efternamn Email Anställd av